Новости

Вернутся

Добавить новость

Суд забрал помещения у легендарного военного училища: Генералы просят Януковича вмешаться
Об этом на своей странице в Facebook написал генерал-полковник, экс-глава СБУ Игорь Смешко. Приводим текст на языке оригинала. «Н³коли не думав, що у 2013 роц³ мен³ прийдеться бути ³н³ц³атором листа до Президента Укра¿ни, пов»язанного ³з долею моºго р³дного воºнного училища. Училища, непод³льно пов»язанно ³з в³йськовою славою Укра¿ни та пам»яттю самого молодого генерала арм³¿ та командувача фронтом час³в останьо¿ в³йни, укра¿нця — генерала арм³¿ ².Д..ЧЕРНЯХОВСЬКОГО. Лист, який ще находиться на п³дпису у найб³льш авторитетних людей та генерал³в нашо¿ Батьк³вщини, але, сьогодн³, думаю маº право побачити св³т, будучи уже п³дписаний тими, чи¿ призвища позначенн³ нижче: Президентов³ Укра¿ни — Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил Укра¿ни ЯНУКОВИЧУ В³ктору Федоровичу Читайте: ПАОК не явился на суд с Добкиным Шановний Пане Президенте! Св³това ³стор³я не знаº приклад³в ³снування суверених держав без потужних сил оборони ³ арм³¿. Як ³ приклад³в ³снування сильних арм³й без в³кових ³сторичних традиц³й та поваги до них с боку власного народу ³ влади. Народ Укра¿ни вже давно висловлюº свою повагу до своº¿ арм³¿, ставлячи ³¿ у соц³олог³чних опитуваннях по р³вню дов³ри вище ус³х ³нших ³нститут³в державно¿ влади — на другому м³сц³ п³сля церкви. Читайте: Янукович не собирается ни в ЕС, ни в ТС Президент Укра¿ни, як гарант Конституц³¿ ³ Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Укра¿ни покликаний, зг³дно законом, забезпечувати оборону та захищати суверен³тет нашо¿ держави. У зв³зку ³з цим, просимо Вас втрутитись у ситуац³ю, яка склалась навколо розпорядження Каб³нету м³н³стр³в Укра¿ни ¹ 503 — р в³д 3 липня 2013 р. про передачу буд³вл³ головного корпусу вищого воºнного учбового закладу (ВУЗ) Укра¿ни — Нац³онального ун³верситету оборони ³м. ².Д. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО — Вищому спец³ал³зованному суду Укра¿ни з розгляду цив³льних та крим³нальних справ. Це р³шення глибоко вразило увесь оф³церський та ветеранський корпус Укра¿ни. У наступному роц³ виповнуºться сто рок³в, як у ц³й ³сторичн³й буд³вл³ — одного ³з найстар³ших в Укра¿н³ воºнних училищ, безперервно, за винятком трьох рок³в фашистсько¿ окупац³¿, готувалися оф³церськ³ кадри. 53 оф³цери — випускники цього воºнного училища у роки Велико¿ В³тчизнянно¿ В³йни стали Героями Радянського Союзу. Його випускник 1928 року самий молодий генерал арм³¿ та командувач фронту час³в Велико¿ В³тчизняно¿ в³йни ²ван Данилович ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ був удостоºний цього звання дв³ч³. Укра¿на за усю свою багатов³кову ³стор³ю не знала полководця — укра¿нця, який би командував б³льшим в³йськовим формуванням — фронтом ( б³ля м³льойну солдат у п³дпорядкуванн³) та в³ддав своº життя у 1945 у в³ц³ 38 рок³в в боях у Сх³дн³й Прусс³¿. Ще зовс³м недавно Вашим Указом в³д 22 лютого цього року за ¹ 85/ 2013 екв³валенту укра¿нсько¿ академ³¿ Генерального Штабу — Нац³ональному ун³верситету оборони було присвоºно його ³м’я. Мовою Вашого Указу, як: » уславленому сину укра¿нського народу, видатному полководцю». Тепер же, у в³дпов³дност³ до розпорядження Каб³нету м³н³стр³в Укра¿ни ¹ 503 в³д 3.07.2013р., в ст³нах буд³вл³ головного корпусу воºнного училища, нерозривно пов’язаного протягом стол³ття ³з воºнною ³стор³ºю нашо¿ держави, в якому: - у 1925 по 1928 рр. навчався генерал арм³¿ ².Д, ЧЕРНЯХОВСКИЙ та який був нав³чно ув³нчаний званням почесного курсанта цього училища, посмертно; - юнкера якого, на початку минулого стол³ття, надихали М.БУЛГАКОВА на написання роману «Б³ла гвард³я»; - курсанти — артилеристи зведеного артполку якого, майже ус³ загинули у 1941 роц³ при оборон³ м. Киºва; - та тисяч³ ³нших оф³цер³в — його випускник³в вмирали в боях ³ кров»ю писали його бойов³ традиц³¿ - збираються розм³стити один з спец³ал³зованих суд³в Укра¿ни. Хочемо щиро в³рити, пане Президенте, що Ви захочете та зможете виправити ситуац³ю та захистити те, що не маº матер³ально¿ ц³ни — Силу ³ Честь нашо¿ Держави — укра¿нську арм³ю. З повагою: А. ЛОПАТА, генерал — полковник, заступник М³н³стра оборони Укра¿ни ( 1992р.), начальник Головного ( с 1994р. — Генерального) штабу Збройних Сил Укра¿ни — перший заступник М³н³стра оборони Укра¿ни ( 1993- 1996 гг.), голова Громадсько¿ колег³¿ при М³н³стерств³ оборони Укра¿ни ( з 2005 р.) ². СМЕШКО, генерал — полковник, Голова Комитету з питань розв³дки при Президентов³ Укра¿ни ( 1995 — 1998рр., 2004 — 2005 рр.), начальник Головного управл³ння розв³дк³ МО Укра¿ни ( 1997 — 2000рр.), заступник, перший заступник, в.о. Секретаря РНБО Укра¿ни( 2000 -2003рр.), Голова СБУ ( 2003-2005рр.) О. К²ХТЕНКО, генерал арм³¿ Укра¿ни, перший заступник — начальник штабу ( 2001 — 2005рр.) Командуючий ( з 2005г. ) Внутр³шн³ми в³йськами М³н³стерства внутр³шн³х справ Укра¿ни ( 2005 — 2009рр.) М. ОБИХОД, генерал — лейтенант юстиц³¿, заступник Генерального прокурора — начальник управл³ння з розсл³дування особливо важливих справ Генерально¿ прокуратури Укра¿ни (1998 — 2000рр. ) заступник Голови СБУ ( 2003- 2005 рр.) Ю. ПРОКОФªВ, генерал — майор, начальник Головного управл³ння воºнно¿ осв³ти МО Укра¿ни ( 1991- 1996рр.), начальник управл³ння Головного управл³ння розв³дки МО Укра¿ни ( 1999 — 2000рр.), заступник, перший заступник Секретаря РНБО Укра¿ни ( 2003- 2005 рр.) В.А. РАªВСЬКИЙ, генерал — майор, начальник Управл³ння Аеромоб³льних в³йськ Збройних ил Укра¿ни (1992-1998гг.), в³це — президент Укра¿нського фонду соц³альних гарант³й в³йськовослужбовц³в та ветеран³в ЗС Укра¿ни( 2005- 2009рр.) Источник: http://censor.net.ua/n258809 Источник: http://censor.net.ua/n258809 Источник: http://censor.net.ua/n2 Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/sud-zabral-pomeshheniya-u-legendarnogo-voennogo-uchilishha-generaly-prosyat-yanukovicha-vmeshatsya58809
Источник http://news.eizvestia.com/news_politics/full/sud-zabral-pomeshheniya-u-legendarnogo-voennogo-uchilishha-generaly-prosyat-yanukovicha-vmeshatsya
Комментариев - 0
Размещена 07 Nov 2013 Музыченко А.В.
Имя:
E-mail:

| Забыть меня
Created by Wan © Ассоциация "Однополчане"