Однополчане - Устав

С Т А Т У Т
Громадської організації Асоціація ветеранів, випускників та однополчан
Київського вищого зенитного інженерного училища
"ОДНОПОЛЧАНИ"
Залізничного району м. Києва

КИЇВ-1997
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

7. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

10. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

ЗМНИ ДО СТАТУТУ
Created by Wan © Ассоциация "Однополчане"